Tel 977 36 36 68

Compra-Venda

A finques MAR AZUL li oferim els següents serveis de COMPRA-VENDA.

  • Gestió de la compra-venda. Escriptures, contractes...
  • Valoració de l'immoble.
  • Tràmits hipotecaris.
  • Gestió de la publicitat.
  • Servei web de venda d'immobles.